Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών

  Στις καλλιέργειες υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών.

Έχοντας κατανοήσει κάθε ένα παράγοντα ξεχωριστά, ο καλλιεργητής είναι ικανός να αναγνωρίσει και να διορθώσει τις μη ευνοϊκές συνθήκες, πριν αυτές δημιουργήσουν πρόβλημα. Πρέπει κανείς να καταλάβει ότι οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες βασίζονται σε πολλούς επιμέρους παράγοντες. 

Ωστόσο, γνωρίζοντας την ιδανική τιμή για κάθε λεπτομέρεια που επηρεάζει την ανάπτυξη των φυτών και διατηρώντας τη στα επιτρεπτά όρια, θα έχετε ως αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης και της απόδοσης των φυτών σας.

 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών είναι:

  • Χρόνος
  • Θερμοκρασία
  • Υγρασία
  • Νερό
  • Φως
  • Θρέψη
  • pH
  • Οξυγόνο (O2)
  • Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
  • Επιβλαβείς οργανισμοί

 

 

 


Υδροπονική εσωτερική καλλιέργεια-Γενικές πληροφορίες

Yδροπονική καλλιέργεια είναι η καλλιέργεια κατά την οποία η ανάπτυξη των φυτών γίνεται χωρίς εδαφικό υπόστρωμα. Σε μια υδροπονική καλλιέργεια παρέχoνται όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται τα φυτά μέσω νερού. Τα φυτά απαιτούν νερό, θρεπτικά στοιχεία και οξυγόνο στο ριζικό τους σύστημα. Τα διάφορα υδροπονικά ...

Ανάγνωση Επόμενου