Η σημασία της βαθμονόμησης και συντήρησης των μετρητών pH για επιτυχημένες καλλιέργειες

Η σημασία της βαθμονόμησης και συντήρησης των μετρητών pH για επιτυχημένες καλλιέργειες

Η μέτρηση των επιπέδων του pH είναι μια βασική και αναντικατάστατη διαδικασία για την επιτυχία μιας υδροπονικής καλλιέργειας. Η σωστή ρύθμιση του pH στο θρεπτικό διάλυμα θα βοηθήσει ένα φυτό να ευδοκιμήσει, ενώ τα λάθος επίπεδα pH μπορούν να οδηγήσουν σε ασθένεια ή και θάνατο του φυτού.


Υδροπονικά συστήματα Ebb and Flow με κάδους (γνωστά και ως Flood and Drain)

Ebb and Flow bucket system 2 Τα συστήματα Ebb and Flow (γνωστά και ως Flood και Drain) εφαρμόζονται ευρέως από τους καλλιεργητές υδροπονικής για πολλούς λόγους. Είναι μια μέθοδος που συνδυάζει αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, απλότητα λειτουργίας και χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης. Επίσης, μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορες διαρρυθμίσεις, ώστε ν ...

Ανάγνωση Επόμενου