Η σημασία της βαθμονόμησης και συντήρησης των μετρητών pH για επιτυχημένες καλλιέργειες

Η μέτρηση των επιπέδων του pH είναι μια βασική καιαναντικατάστατη διαδικασία για την επιτυχία μιας υδροπονικής καλλιέργειας. Η σωστή ρύθμιση του pH στο θρεπτικό διάλυμα θα βοηθήσει ένα φυτό να ευδοκιμήσει, ενώ τα λάθος επίπεδα pH μπορούν να οδηγήσουν σε ασθένεια ή και θάνατο του φυτού.