Ο βιολογικός κύκλος των φυτών

Τα στάδια ανάπτυξης του φυτού είναι τα εξής: Το στάδιο του σπόρουplant Το στάδιο βλάστησης του σπόρου (σπορόφυτο) Το στάδιο του βλαστού Το στάδιο της μεταφύτευσης Το στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης Το στάδιο της επιτυχίας του αγενούς πολλαπλασιασμού με μοσχεύματα Το στάδι