Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών

Στις καλλιέργειες υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών. Έχοντας κατανοήσει κάθε ένα παράγοντα ξεχωριστά, ο καλλιεργητής είναι ικανός να αναγνωρίσει και να διορθώσει τις μη ευνοϊκές συνθήκες, πριν αυτές δημιουργήσουν πρόβλημα. Πρέπει κανείς να καταλάβει ότι οι θερμο