Ενεργός άνθρακας για αναγόμωση φίλτρου, 25 Κg

Ενεργός άνθρακας για αναγόμωση φίλτρου, 25 Κg

Ενεργός άνθρακας για αναγόμωση φίλτρου, 25 Κg Ενεργός άνθρακας για αναγόμωση φίλτρου, 25 Κg

Ενεργός άνθρακας για αναγόμωση φίλτρου, 25 Κg

  169.00

  Ο ενεργός άνθρακας είναι ένα άοσμο υλικό, μαύρο χρώματος, φυτικής ή ορυκτής προέλευσης.

  Κωδ. Προϊόντος: 80-001154

  availability
  Ο ενεργός άνθρακας είναι ένα άοσμο υλικό, μαύρου χρώματος, φυτικής ή ορυκτής προέλευσης. Έχει μια μεγάλη ποικιλία χρήσεων σε φίλτρα νερού και αέρα και τα χαρακτηριστικά του, διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται. Σημαντικότερες παράμετροι ελέγχου της ποιότητας και δραστικότητας του είναι ο αριθμός Ιωδίου (Ι), η κοκκομετρία, η ειδική επιφάνεια , ο δείκτης CTC κ.α. Η δράση του διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση και μπορεί να απορροφά οργανικές ουσίες, να αποχρωματίζει, να δεσμεύει τις οσμές, να συγκρατεί το υπολειμματικό χλώριο κ.α. Πολλές ποιότητες ενεργού άνθρακα μετά τη χρήση τους, αφού κορεστούν, μπορούν να αναγεννηθούν, δηλαδή να επιστραφούν στον παραγωγό προκειμένου να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία προς ανάκτηση της δραστικότητας τους.
  Μορφή: Σκόνη ή κόκκος η pellet.
  Συσκευασία: Διατίθεται ανά κιλό ή σε σάκους των 25 κιλών.
  Αποθήκευση: Να αποφεύγεται η απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
  Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Χρήση για Αναγόμωση Φίλτρων: Η Αεροπονική σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το φίλτρο σας για πάντα, αναγομώνοντας το με νέο ενεργό άνθρακα. Πέραν του αναγκαίου υλικού, παρέχουμε και την υπηρεσία της αναγόμωσης των φίλτρων οποιουδήποτε κατασκευαστή, εύκολα και οικονομικά. Με τη διαδικασία της αναγόμωσης αφαιρείται ο παλιός ενεργός άνθρακας μέσα από το φίλτρο και τοποθετείται καινούριος, ίδιας ή και υψηλότερης ποιότητας. Συνεπώς, έτσι θα έχετε στη διάθεση σας ένα κατ' ουσία καινούργιο και πιθανόν υψηλότερης αποτελεσματικότητας φίλτρο με πολύ μικρότερο κόστος.