Μετρητής pH/EC Hanna Gro-Check Combo

Μετρητής pH/EC Hanna Gro-Check Combo

Μετρητής pH/EC Hanna Gro-Check Combo Μετρητής pH/EC Hanna Gro-Check Combo

Μετρητής pH/EC Hanna Gro-Check Combo

  269.01

  Σταθερή συσκευή συνεχούς μέτρησης pH/αγωγιμότητας Combo GRO CHECK, της εταιρείας Hanna. Σας επιτρέπει να κάνετε με ακρίβεια συνεχείς μετρήσεις για τις τρεις πιο κρίσιμες παραμέτρους των θρεπτικών διαλυμάτων σε υδροπονικές/θερμοκηπιακές εφαρμογές, την αγωγιμότητα ΕC, το pH και τη θερμοκρασία της δεξαμενή άρδευσης. Αυτό το εργαλείο είναι πολύ χρήσιμο, ειδικά σε υδροπονικά ή αεροπονικό συστήματα επανακυκλοφορίας, επειδή οι τιμές των παραπάνω παραμέτρων υπόκεινται σε διακυμάνσεις.

  Το περίβλημά της μονάδας είναι τύπου IP54, στεγανό έναντι της υγρασίας και της διαβροχής. Έχει μια μεγάλη, διπλού επιπέδου, οθόνη LCD για να επιτρέπει στιγμιαίες αναγνώσεις των pH, EC ή TDS και της θερμοκρασίας, ακόμα και από απόσταση. Το ηλεκτρόδιο pH είναι αντικαταστάσιμο και μπορεί να βαθμονομηθεί σε ένα ή δύο σημεία. Όσο για το EC, μπορεί βαθμονομηθεί σε ένα μόνο σημείο.

  Ο μετρητής pH/EC Hanna Gro-Check Combo σας επιτρέπει να επιλέξετε μια τιμή ελέγχου στις μετρήσεις, με προειδοποίηση μέσω ενός φωτός LED, όταν οι επιλεγμένες τιμές μεταβάλλονται. Το σημείο αναφοράς του PH κυμαίνεται μεταξύ 3.0 και 7.0 και το φως LED λάμπει αν το pH είναι μεγαλύτερο από την επιλεγμένη τιμή. Το φως LED αναβοσβήνει, αν η τιμή της αγωγιμότητας EC είναι μικρότερη από την επιλεγμένη τιμή ελέγχου, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 1,00 έως 3,50 mS / cm ( EC).

  Εν ολίγοις, το αδιάβροχο πεχάμετρο-αγωγιμόμετρο της Hanna, σε συνδυασμό με το μετρητή θερμοκρασίας που διαθέτει, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του ερασιτέχνη ή επαγγελματία καλλιεργητή.

  Τεχνικές Προδιαγραφές:

  - PH εύρος: 0.0-14.0 0.00.
  - EC εύρος: 0.00-9.99.
  - PH ακρίβεια: ± 0.2 at 25 °C.
  - EC ακρίβεια: ± 2% at 25 ° C.
  - PH βαθμονόμηση: χειροκίνητη, 1 ή 2 σημείων.
  - EC βαθμονόμηση: χειροκίνητη, 1 σημείου.
  - Τιμές ελέγχου pH: 3.0 - 7.0.
  - Τιμές ελέγχου EC: 1.00 - 3.50.
  - PH Alarm: Το LED λάμπει όταν είναι μεγαλύτερη από την επιλεγμένη τιμή ελέγχου.
  - EC Alarm: LED αναβοσβήνει όταν είναι μικρότερη από την επιλεγμένη τιμή ελέγ


  Είδος οργάνου: Μετρητής Αγωγιμότητας
  Είδος οργάνου: Μετρητής pH

  Κωδ. Προϊόντος: 70-001115

  availability
  Σταθερή συσκευή συνεχούς μέτρησης pH/αγωγιμότητας Combo GRO CHECK, της εταιρείας Hanna. Σας επιτρέπει να κάνετε με ακρίβεια συνεχείς μετρήσεις για τις τρεις πιο κρίσιμες παραμέτρους των θρεπτικών διαλυμάτων σε υδροπονικές/θερμοκηπιακές εφαρμογές, την αγωγιμότητα ΕC, το pH και τη θερμοκρασία της δεξαμενή άρδευσης. Αυτό το εργαλείο είναι πολύ χρήσιμο, ειδικά σε υδροπονικά ή αεροπονικό συστήματα επανακυκλοφορίας, επειδή οι τιμές των παραπάνω παραμέτρων υπόκεινται σε διακυμάνσεις. Το περίβλημά της μονάδας είναι τύπου IP54, στεγανό έναντι της υγρασίας και της διαβροχής. Έχει μια μεγάλη, διπλού επιπέδου, οθόνη LCD για να επιτρέπει στιγμιαίες αναγνώσεις των pH, EC ή TDS και της θερμοκρασίας, ακόμα και από απόσταση. Το ηλεκτρόδιο pH είναι αντικαταστάσιμο και μπορεί να βαθμονομηθεί σε ένα ή δύο σημεία. Όσο για το EC, μπορεί βαθμονομηθεί σε ένα μόνο σημείο. Ο μετρητής pH/EC Hanna Gro-Check Combo σας επιτρέπει να επιλέξετε μια τιμή ελέγχου στις μετρήσεις, με προειδοποίηση μέσω ενός φωτός LED, όταν οι επιλεγμένες τιμές μεταβάλλονται. Το σημείο αναφοράς του PH κυμαίνεται μεταξύ 3.0 και 7.0 και το φως LED λάμπει αν το pH είναι μεγαλύτερο από την επιλεγμένη τιμή. Το φως LED αναβοσβήνει, αν η τιμή της αγωγιμότητας EC είναι μικρότερη από την επιλεγμένη τιμή ελέγχου, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 1,00 έως 3,50 mS / cm ( EC). Εν ολίγοις, το αδιάβροχο πεχάμετρο-αγωγιμόμετρο της Hanna, σε συνδυασμό με το μετρητή θερμοκρασίας που διαθέτει, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του ερασιτέχνη ή επαγγελματία καλλιεργητή.

  Τεχνικές Προδιαγραφές:

  - PH εύρος: 0.0-14.0 0.00.
  - EC εύρος: 0.00-9.99.
  - PH ακρίβεια: ± 0.2 at 25 °C.
  - EC ακρίβεια: ± 2% at 25 ° C.
  - PH βαθμονόμηση: χειροκίνητη, 1 ή 2 σημείων.
  - EC βαθμονόμηση: χειροκίνητη, 1 σημείου.
  - Τιμές ελέγχου pH: 3.0 - 7.0.
  - Τιμές ελέγχου EC: 1.00 - 3.50.
  - PH Alarm: Το LED λάμπει όταν είναι μεγαλύτερη από την επιλεγμένη τιμή ελέγχου.
  - EC Alarm: LED αναβοσβήνει όταν είναι μικρότερη από την επιλεγμένη τιμή ελέγχου.
  - Εξωτερική τροφοδοσία: 12 VDC (περιλαμβάνεται).
  - Διαστάσεις: 165 x 110 x 35 mm.
  - Βάρος: 300 gr.