Προϊόντα

Επιλογές Εμφάνισης

Σωλήνες & Συνδέσεις


Συστολή Φ125 σε Φ100 μεταλλική

Κωδικός προϊόντος: 80-001301
7.90 6.37 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Θηλυκή) Φ 100

Κωδικός προϊόντος: 80-001145
1.50 1.21 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Θηλυκή) Φ 125

Κωδικός προϊόντος: 80-001146
2.29 1.85 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Θηλυκή) Φ 150

Κωδικός προϊόντος: 80-001147
2.70 2.18 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Θηλυκή) Φ 200

Κωδικός προϊόντος: 80-001148
3.50 2.82 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Θηλυκή) Φ 250

Κωδικός προϊόντος: 80-001219
4.10 3.31 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Θηλυκή) Φ 315

Κωδικός προϊόντος: 80-001149
4.70 3.79 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Αρσενική) Φ 100

Κωδικός προϊόντος: 80-001091
1.80 1.45 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Αρσενική) Φ 125

Κωδικός προϊόντος: 80-001092
1.90 1.53 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Αρσενική) Φ 150

Κωδικός προϊόντος: 80-001093
2.19 1.77 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Αρσενική) Φ 200

Κωδικός προϊόντος: 80-001094
2.80 2.26 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Αρσενική) Φ 250

Κωδικός προϊόντος: 80-001196
4.50 3.63 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Πώληση
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Θηλυκή) Φ 100
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Θηλυκή) Διάμετρος: 100mm...
1.21 € 1.21
Πώληση
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Θηλυκή) Φ 125
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Θηλυκή) Διάμετρος: 125mm...
1.85 € 1.85
Πώληση
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Θηλυκή) Φ 150
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Θηλυκή) Διάμετρος: 150mm...
2.18 € 2.18
Πώληση
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Θηλυκή) Φ 200
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Θηλυκή) Διάμετρος: 200mm...
2.82 € 2.82
Πώληση
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Θηλυκή) Φ 250
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Θηλυκή) Διάμετρος: 250mm...
3.31 € 3.31
Πώληση
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Θηλυκή) Φ 315
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Θηλυκή) Διάμετρος: 315mm...
3.79 € 3.79
Πώληση
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Αρσενική) Φ 100
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Αρσενική) Φ100, γαλβανιζέ...
1.45 € 1.45
Πώληση
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Αρσενική) Φ 125
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Αρσενική) Φ125, γαλβανιζέ...
1.53 € 1.53
Πώληση
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Αρσενική) Φ 150
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Αρσενική) Φ150, γαλβανιζέ...
1.77 € 1.77
Πώληση
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Αρσενική) Φ 200
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Αρσενική) Φ200, γαλβανιζέ
2.26 € 2.26
Πώληση
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Αρσενική) Φ 250
Σύνδεσμος σωληνώσεων (Μούφα Αρσενική) Φ250,
πλάτος 62 mm
3.63 € 3.63