Προϊόντα

Επιλογές Εμφάνισης

Σπόροι Λουλουδιών


Καμπανούλα μονή

Κωδικός προϊόντος: 11-002016
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Γαρύφαλλο μίγμα

Κωδικός προϊόντος: 11-002021
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Γαρύφαλλο κόκκινο

Κωδικός προϊόντος: 11-002023
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Σινεράρια

Κωδικός προϊόντος: 11-002013
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Κυκλάμινο

Κωδικός προϊόντος: 11-002001
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Ντάλια διπλή

Κωδικός προϊόντος: 11-002005
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Ζέρμπερα

Κωδικός προϊόντος: 11-002029
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Διμορφοθήκη

Κωδικός προϊόντος: 11-002028
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Βιολέτα διπλή

Κωδικός προϊόντος: 11-002020
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Γεράνι διπλό

Κωδικός προϊόντος: 11-002025
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Δελφίνιο

Κωδικός προϊόντος: 11-002027
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Μαργαρίτα μεγάνθης μονή

Κωδικός προϊόντος: 11-002002
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Κατηφές διπλός

Κωδικός προϊόντος: 11-002017
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Κατηφές κοντός κόκκινος

Κωδικός προϊόντος: 11-002018
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Πιπεριά Καλλωπιστική

Κωδικός προϊόντος: 11-003000
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Λάχανο καλλωπιστικό

Κωδικός προϊόντος: 11-003002
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Πανσές γίγας κίτρινο-μαύρο

Κωδικός προϊόντος: 11-002008
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Πανσές γίγας μπλε-μαύρο

Κωδικός προϊόντος: 11-002007
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Πανσές μεγάνθης μίγμα

Κωδικός προϊόντος: 11-002006
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Πασσιφλόρα - Ρολογιά

Κωδικός προϊόντος: 11-002009
1.01 0.89 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Πώληση
Καμπανούλα μονή
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.
0.89 € 0.89
Πώληση
Γαρύφαλλο μίγμα
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.
0.89 € 0.89
Πώληση
Γαρύφαλλο κόκκινο
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.
0.89 € 0.89
Πώληση
Σινεράρια
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.
0.89 € 0.89
Πώληση
Κυκλάμινο
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.
0.89 € 0.89
Πώληση
Ντάλια διπλή
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.
0.89 € 0.89
Πώληση
Ζέρμπερα
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.
0.89 € 0.89
Πώληση
Διμορφοθήκη
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.
0.89 € 0.89
Πώληση
Βιολέτα διπλή
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.
0.89 € 0.89
Πώληση
Γεράνι διπλό
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.
0.89 € 0.89
Πώληση
Δελφίνιο
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.
0.89 € 0.89
Πώληση
Μαργαρίτα μεγάνθης μονή
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχείς ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος...
0.89 € 0.89
Πώληση
Κατηφές διπλός
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.
0.89 € 0.89
Πώληση
Κατηφές κοντός κόκκινος
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχείς ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος...
0.89 € 0.89
Πώληση
Πιπεριά Καλλωπιστική
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.
0.89 € 0.89
Πώληση
Λάχανο καλλωπιστικό
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχείς ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.
0.89 € 0.89
Πώληση
Πανσές γίγας κίτρινο-μαύρο
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.
0.89 € 0.89
Πώληση
Πανσές γίγας μπλε-μαύρο
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.
0.89 € 0.89
Πώληση
Πανσές μεγάνθης μίγμα
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.
0.89 € 0.89
Πώληση
Πασσιφλόρα - Ρολογιά
Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.
0.89 € 0.89