Προϊόντα

Επιλογές Εμφάνισης

CannaBioGen


Delta 9 150 ml

Κωδικός προϊόντος: 50-001336
10.99 9.73 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Delta 9 500 ml

Κωδικός προϊόντος: 50-001337
24.00 21.24 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Πώληση
Delta 9 150 ml
Το Delta 9 έχει αναπτυχθεί από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της CannaBioGen. Είναι ένα επαναστατικό προϊόν που αποτελείται από τρεις ουσίες που παράγονται φυσιολογικά στους ζωντανούς οργανισμούς, χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική βιομηχανία και στερούνται παντελώς φυτοτοξικότητας. Το Delta 9 ενεργεί ως βιοδιεγερτικό των φυσικών διεργασιών του μεταβολισμού των φυτών χωρίς να τον αλλάζει. Το Delta 9 αυξάνει την παραγωγή μιας πολύ συγκεκριμένης πρωτεΐνης με ενζυμική δραστικότητα.


Πώς να το χρησιμοποιήσετε
Χρειάζονται τουλάχιστον 3 εφαρμογές, αλλά κατά προτίμηση πρέπει να γίνουν 4, 2 μέσω ψεκασμού στα φύλλα και τα στελέχη των φυτών και 2 στο έδαφος, ή οποιοδήποτε άλλο υπόστρωμα (συμπεριλαμβανομένου του νερού των υδροπονικών συστημάτων) ώστε να απορροφηθεί από τις ρίζες. Είναι ένα τέλειο υποκατάστατο της χρήσης λιπασμάτων. Ωστόσο, η αποκλειστική χρήση του ως λίπασμα καθιστά την παραγωγή και την συγκομιδή λιγότερο οικονομικές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με τη συνήθη δόση άλλων λιπασμάτων.

Διαφυλλική εφαρμογή:
2 εφαρμογές: η πρώτη από τις οποίες θα είναι με 4-6 ml ανά λίτρο μη σκληρού νερού μια εβδομάδα πριν από το ξεκίνημα της ανθοφορίας με ψεκασμό του συνόλου του φυτού. Η δεύτερη θα είναι 10 ημέρες μετά την έναρξη της ανθοφορίας (συνίστανται 10-15 ημέρες διαφορά μεταξύ των 2 εφαρμογών), με την ίδια δοσολογία.

Εφαρμογή σε έδαφος και σε υδροπονικές καλλιέργειες:
Θα πρέπει να εφαρμόζεται από την έναρξη της φάσης ανθοφορίας έως και την κορύφωση της φάσης αυτής (30 ημέρες μετά την έναρξη της ανθοφορίας) με μία δόση 4-6 ml ανά λίτρο μη σκληρού νερού και στις δύο περιπτώσεις, και βέλτιστα και μια τρίτη εφαρμογή με 6 - 8 ml / λίτρο 15 ημέρες μετά την προηγούμενη εφαρμογή (45 ημέρες μετά την έναρξη της ανθοφορίας).
9.73 € 9.73
Πώληση
Delta 9 500 ml
Το Delta 9 έχει αναπτυχθεί από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της CannaBioGen. Είναι ένα επαναστατικό προϊόν που αποτελείται από τρεις ουσίες που παράγονται φυσιολογικά στους ζωντανούς οργανισμούς, χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική βιομηχανία και στερούνται παντελώς φυτοτοξικότητας. Το Delta 9 ενεργεί ως βιοδιεγερτικό των φυσικών διεργασιών του μεταβολισμού των φυτών χωρίς να τον αλλάζει. Το Delta 9 αυξάνει την παραγωγή μιας πολύ συγκεκριμένης πρωτεΐνης με ενζυμική δραστικότητα.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε
Χρειάζονται τουλάχιστον 3 εφαρμογές, αλλά κατά προτίμηση πρέπει να γίνουν 4, 2 μέσω ψεκασμού στα φύλλα και τα στελέχη των φυτών και 2 στο έδαφος, ή οποιοδήποτε άλλο υπόστρωμα (συμπεριλαμβανομένου του νερού των υδροπονικών συστημάτων) ώστε να απορροφηθεί από τις ρίζες. Είναι ένα τέλειο υποκατάστατο της χρήσης λιπασμάτων. Ωστόσο, η αποκλειστική χρήση του ως λίπασμα καθιστά την παραγωγή και την συγκομιδή λιγότερο οικονομικές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με τη συνήθη δόση άλλων λιπασμάτων.

Διαφυλλική εφαρμογή:
2 εφαρμογές: η πρώτη από τις οποίες θα είναι με 4-6 ml ανά λίτρο μη σκληρού νερού μια εβδομάδα πριν από το ξεκίνημα της ανθοφορίας με ψεκασμό του συνόλου του φυτού. Η δεύτερη θα είναι 10 ημέρες μετά την έναρξη της ανθοφορίας (συνίστανται 10-15 ημέρες διαφορά μεταξύ των 2 εφαρμογών), με την ίδια δοσολογία.

Εφαρμογή σε έδαφος και σε υδροπονικές καλλιέργειες:
Θα πρέπει να εφαρμόζεται από την έναρξη της φάσης ανθοφορίας έως και την κορύφωση της φάσης αυτής (30 ημέρες μετά την έναρξη της ανθοφορίας) με μία δόση 4-6 ml ανά λίτρο μη σκληρού νερού και στις δύο περιπτώσεις, και βέλτιστα και μια τρίτη εφαρμογή με 6 - 8 ml / λίτρο 15 ημέρες μετά την προηγούμενη εφαρμογή (45 ημέρες μετά την έναρξη της ανθοφορίας).
21.24 € 21.24