Σωλήνας σύνδεσης συστήματος τύπου Aquafarm

Σωλήνας σύνδεσης συστήματος τύπου Aquafarm

Σωλήνας σύνδεσης συστήματος τύπου Aquafarm Σωλήνας σύνδεσης συστήματος τύπου Aquafarm

Σωλήνας σύνδεσης συστήματος τύπου Aquafarm

    9.00

    Πλαστικός σωλήνας που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της αντλίας με το κύκλωμα άρδευσης υδροπονικού συστήματος τύπου AquaFarm.

    Κωδ. Προϊόντος: 20-001217

    availability
    Πλαστικός σωλήνας που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της αντλίας με το κύκλωμα άρδευσης υδροπονικού συστήματος τύπου AquaFarm.