Βαλβίδα γρήγορης εκροής

Βαλβίδα γρήγορης εκροής

Βαλβίδα γρήγορης εκροής Βαλβίδα γρήγορης εκροής

Βαλβίδα γρήγορης εκροής

  38.01

  Αυτή η βαλβίδα χρησιμοποιείται κυρίως σε εγκαταστάσεις που απαιτείται ταχεία αποστράγγιση ή γέμισμα δοχείων (π.χ. σε συστήματα ebb and flow) και διαθέτει μια επιπλέον εκροή υγρού για το 80% ταχύτερη εκροή σε σύγκριση με άλλα συστήματα.

  Χαρακτηριστικά:

  1. Γρήγορος ρυθμός εκροής (πάνω από 28 λίτρα ανά λεπτό)
  2. Αυτόματη οξυγόνωση του νερού κατά τη διαδικασία πλήρωσης των δοχείων/δεξαμενών.
  3. Δυνατότητα για αυξομείωση του ρυθμού εκροής με αλλαγή της διαμέτρου της εσωτερικής οπής εκροής (4 - 10 mm)
  4. Λάστιχα και σωλήνες 8 έως και 12 χιλιοστών μπορούν να συνδεθούν με την βαλβίδα εκροής. Ο προσαρμογέας του λάστιχου μπορεί να είναι από ½ έως και ¾ της ίντσας (1,25-1,9 εκ.)


  Είδος εξαρτήματος: Εξαρτήματα PE

  Κωδ. Προϊόντος: 90-100054

  availability
  Αυτή η βαλβίδα χρησιμοποιείται κυρίως σε εγκαταστάσεις που απαιτείται ταχεία αποστράγγιση ή γέμισμα δοχείων (π.χ. σε συστήματα ebb and flow) και διαθέτει μια επιπλέον εκροή υγρού για το 80% ταχύτερη εκροή σε σύγκριση με άλλα συστήματα. Χαρακτηριστικά: 1. Γρήγορος ρυθμός εκροής (πάνω από 28 λίτρα ανά λεπτό)2. Αυτόματη οξυγόνωση του νερού κατά τη διαδικασία πλήρωσης των δοχείων/δεξαμενών.3. Δυνατότητα για αυξομείωση του ρυθμού εκροής με αλλαγή της διαμέτρου της εσωτερικής οπής εκροής (4 - 10 mm)4. Λάστιχα και σωλήνες 8 έως και 12 χιλιοστών μπορούν να συνδεθούν με την βαλβίδα εκροής. Ο προσαρμογέας του λάστιχου μπορεί να είναι από ½ έως και ¾ της ίντσας (1,25-1,9 εκ.)