Προϊόντα

Επιλογές Εμφάνισης

Γεννήτριες Όζοντος & Αποσμητικά


Αρωματικό Block ONA Δοχείο 170gr Fresh Linen

Κωδικός προϊόντος: 80-001058
12.90 10.4 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αρωματικό Block ONA Δοχείο 170gr Pro

Κωδικός προϊόντος: 80-001070
12.90 10.4 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αρωματικό Block ONA Δοχείο 170gr Polar Crystal

Κωδικός προϊόντος: 80-001071
12.90 10.4 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αρωματικό Block ONA Δοχείο 170gr Apple Crumble

Κωδικός προϊόντος: 80-001056
12.90 10.4 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αρωματικό Block ONA 170gr Tropics

Κωδικός προϊόντος: 80-001221
13.00 10.48 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αρωματικό Gel ONA 500gr Fresh Linen

Κωδικός προϊόντος: 80-001169
13.00 10.48 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αρωματικό Gel ONA 500gr Polar Crystal

Κωδικός προϊόντος: 80-001210
13.00 10.48 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αρωματικό Gel ONA 500gr PRO

Κωδικός προϊόντος: 80-001168
13.00 10.48 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αρωματικό Gel ONA 500gr Apple Crumble

Κωδικός προϊόντος: 80-001209
13.00 10.48 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αρωματικό Gel ONA 428gr Tropics

Κωδικός προϊόντος: 80-001222
13.00 10.48 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αρωματικό Gel ONA 856gr Fresh Linen

Κωδικός προϊόντος: 80-001059
22.00 17.74 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αρωματικό Gel ONA 856gr Polar Crystal

Κωδικός προϊόντος: 80-001069
22.00 17.74 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αρωματικό Gel ONA 856gr Pro

Κωδικός προϊόντος: 80-001160
28.00 22.58 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αρωματικό Gel ONA 856gr Tropics

Κωδικός προϊόντος: 80-001223
22.00 17.74 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αρωματικό Gel ONA 856gr Apple Crumble

Κωδικός προϊόντος: 80-001057
22.00 17.74 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αρωματικό Gel ONA 3,8kg Fresh Linen

Κωδικός προϊόντος: 80-001049
59.00 47.58 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Αρωματικό Gel ONA 3,8kg Apple Crumble

Κωδικός προϊόντος: 80-001048
59.00 47.58 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

ONA Odour Control Ducts Φ 125mm

Κωδικός προϊόντος: 80-001158
42.00 33.87 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

ONA Odour Control Ducts Φ 152mm

Κωδικός προϊόντος: 80-001159
48.00 38.71 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

ONA Odour Control Ducts Φ 203mm

Κωδικός προϊόντος: 80-001055
52.01 41.94 EUR
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Πώληση
Αρωματικό Block ONA Δοχείο 170gr Fresh Linen
Ona Block, αρωματικό δοχείο 170gr ιδανικό για μικρούς χώρους καλλιέργειας μέχρι 2m3m. Ανοίξτε το καπάκι ή κάνετε μικρές τρύπες σε αυτό και τοποθετήστε το στον κλειστό χώρο στον οποίο θέλετε να εξουδετερώσετε οσμές...
10.40 € 10.4
Πώληση
Αρωματικό Block ONA Δοχείο 170gr Pro
Ona Block, αρωματικό δοχείο 170gr ιδανικό για μικρούς χώρους καλλιέργειας μέχρι 2m3m. Ανοίξτε το καπάκι ή κάνετε μικρές τρύπες σε αυτό και τοποθετήστε το στον κλειστό χώρο στον οποίο θέλετε να εξουδετερώσετε οσμές...
10.40 € 10.4
Πώληση
Αρωματικό Block ONA Δοχείο 170gr Polar Crystal
Ona Block, αρωματικό δοχείο 170gr ιδανικό για μικρούς χώρους καλλιέργειας μέχρι 2m3m. Ανοίξτε το καπάκι ή κάνετε μικρές τρύπες σε αυτό και τοποθετήστε το στον κλειστό χώρο στον οποίο θέλετε να εξουδετερώσετε οσμές....
10.40 € 10.4
Πώληση
Αρωματικό Block ONA Δοχείο 170gr Apple Crumble
ONA BLOCK, ιδανικό για μικρούς χώρους καλλιέργειας που θέλετε να εξουδετερώσετε οσμές.
10.40 € 10.4
Πώληση
Αρωματικό Block ONA 170gr Tropics
ONA Odor Neutralizer has been destroying odors effectively for many years and is used in hydroponics and other commercial applications worldwide. ONA was originally developed for use in industrial applications to neutralize strong odors in sewage treatment plants, rendering plants and chemical plants. It uses three processes: absorption, adsorption and the "Pairs" Theory to virtually cancel out most organic and non-organic odors.

The ONA Block is ideal for small areas such as closets, foyers, attics, cars, gym bags, boats, kitchens, garbage cans, cupboards or vents, not larger than 2x3m. Simply remove the cap, or punch several small holes in the cap and place in desired location. The ONA Block measures 3" x 3" and will fit in most places.

The ONA Block will release its powerful odor neutralizing agent and keep the location free from undesirable odors. Replace as necessary.

Available in these scents: Fresh Linen, Polar Crystal, Pro, Apple Crumble.
10.48 € 10.48
Πώληση
Αρωματικό Gel ONA 500gr Fresh Linen
Το αρωματικό gel Ona Pro, είναι ιδανικό για μικρούς χώρους καλλιέργειας μέχρι 2 χ 3μ. Ανοίξτε το καπάκι ή κάνετε μικρές τρύπες σε αυτό και μπορείτε να το βάλετε όπου θέλετε να εξουδετερώσετε οσμές, ή τοποθετήστε 1-2 κουταλιές του σε ένα δοχείο μέσα στο χώρο.

Διαθέσιμο σε 4 αρώματα: Polar Crystal, Fresh Linen, Pro, Apple Crumble.
10.48 € 10.48
Πώληση
Αρωματικό Gel ONA 500gr Polar Crystal
Το αρωματικό gel Ona Pro, είναι ιδανικό για μικρούς χώρους καλλιέργειας μέχρι 2 χ 3μ. Ανοίξτε το καπάκι ή κάνετε μικρές τρύπες σε αυτό και μπορείτε να το βάλετε όπου θέλετε να εξουδετερώσετε οσμές, ή τοποθετήστε 1-2 κουταλιές του σε ένα δοχείο μέσα στο χώρο.

Διαθέσιμο σε 4 αρώματα: Polar Crystal, Fresh Linen, Pro, Apple Crumble.
10.48 € 10.48
Πώληση
Αρωματικό Gel ONA 500gr PRO
Το αρωματικό gel Ona Pro, είναι ιδανικό για μικρούς χώρους καλλιέργειας μέχρι 2 χ 3μ. Ανοίξτε το καπάκι ή κάνετε μικρές τρύπες σε αυτό και μπορείτε να το βάλετε όπου θέλετε να εξουδετερώσετε οσμές, ή τοποθετήστε 1-2 κουταλιές του σε ένα δοχείο μέσα στο χώρο.

Διαθέσιμο σε 4 αρώματα: Polar Crystal, Fresh Linen, Pro, Apple Crumble.
10.48 € 10.48
Πώληση
Αρωματικό Gel ONA 500gr Apple Crumble
Το αρωματικό gel Ona Pro, είναι ιδανικό για μικρούς χώρους καλλιέργειας μέχρι 2 χ 3μ. Ανοίξτε το καπάκι ή κάνετε μικρές τρύπες σε αυτό και μπορείτε να το βάλετε όπου θέλετε να εξουδετερώσετε οσμές, ή τοποθετήστε 1-2 κουταλιές του σε ένα δοχείο μέσα στο χώρο.

Διαθέσιμο σε 4 αρώματα: Polar Crystal, Fresh Linen, Pro, Apple Crumble.
10.48 € 10.48
Πώληση
Αρωματικό Gel ONA 428gr Tropics
ONA Odor Neutralizer has been destroying odors effectively for many years and is used in hydroponics and other commercial applications worldwide. ONA was originally developed for use in industrial applications to neutralize strong odors in sewage treatment plants, rendering plants and chemical plants. It uses three processes: absorption, adsorption and the "Pairs" Theory to virtually cancel out most organic and non-organic odors.

The ONA Gel Pro is ideal for small areas such as closets, foyers, attics, cars, gym bags, boats, kitchens, garbage cans, cupboards or vents, not larger than 2x3m. Simply remove the cap, or punch several small holes in the cap and place in desired location, or even place 1 or 2 tablespoons of this gel on a plate into the desired space.

The ONA Gel Pro will release its powerful odor neutralizing agent and keep the location free from undesirable odors. Replace as necessary.

Available in 4 popular scents: Fresh Linen, Polar Crystal, Pro, Apple Crumble.
10.48 € 10.48
Πώληση
Αρωματικό Gel ONA 856gr Fresh Linen
Το αρωματικό gel Ona, είναι ιδανικό για μικρούς χώρους καλλιέργειας μέχρι 2m3. Ανοίξτε το καπάκι ή κάνετε μικρές τρύπες σε αυτό και μπορείτε να το βάλετε όπου θέλετε να εξουδετερώσετε οσμές, ή τοποθετήστε 1-2 κουταλιές του σε ένα δοχείο μέσα στο χώρο.
17.74 € 17.74
Πώληση
Αρωματικό Gel ONA 856gr Polar Crystal
Το αρωματικό gel Ona, είναι ιδανικό για μικρούς χώρους καλλιέργειας μέχρι 2m3. Ανοίξτε το καπάκι ή κάνετε μικρές τρύπες σε αυτό και μπορείτε να το βάλετε όπου θέλετε να εξουδετερώσετε οσμές, ή τοποθετήστε 1-2 κουταλιές του σε ένα δοχείο μέσα στο χώρο...
17.74 € 17.74
Πώληση
Αρωματικό Gel ONA 856gr Pro
Το αρωματικό gel Ona Pro, είναι ιδανικό για μικρούς χώρους καλλιέργειας μέχρι 2 m3. Ανοίξτε το καπάκι ή κάνετε μικρές τρύπες σε αυτό και μπορείτε να το βάλετε όπου θέλετε να εξουδετερώσετε οσμές, ή τοποθετήστε 1-2 κουταλιές του σε ένα δοχείο μέσα στο χώρο.
22.58 € 22.58
Πώληση
Αρωματικό Gel ONA 856gr Tropics
ONA Odor Neutralizer has been destroying odors effectively for many years and is used in hydroponics and other commercial applications worldwide. ONA was originally developed for use in industrial applications to neutralize strong odors in sewage treatment plants, rendering plants and chemical plants. It uses three processes: absorption, adsorption and the "Pairs" Theory to virtually cancel out most organic and non-organic odors.

The ONA Gel Pro is ideal for small areas such as closets, foyers, attics, cars, gym bags, boats, kitchens, garbage cans, cupboards or vents, not larger than 2x3m. Simply remove the cap, or punch several small holes in the cap and place in desired location, or even place 1 or 2 tablespoons of this gel on a plate into the desired space.

The ONA Gel Pro will release its powerful odor neutralizing agent and keep the location free from undesirable odors. Replace as necessary.

Available in 4 popular scents: Fresh Linen, Polar Crystal, Pro, Apple Crumble.
17.74 € 17.74
Πώληση
Αρωματικό Gel ONA 856gr Apple Crumble
Το αρωματικό gel Ona, είναι ιδανικό για μικρούς χώρους καλλιέργειας μέχρι 2m3. Ανοίξτε το καπάκι ή κάνετε μικρές τρύπες σε αυτό και μπορείτε να το βάλετε όπου θέλετε να εξουδετερώσετε οσμές, ή τοποθετήστε 1-2 κουταλιές του σε ένα δοχείο μέσα στο χώρο.
17.74 € 17.74
Πώληση
Αρωματικό Gel ONA 3,8kg Fresh Linen
Το αρωματικό gel Ona, είναι ιδανικό για την απόσμηση χώρων καλλιέργειας και όχι μόνο. Ανοίξτε το καπάκι ή κάνετε μικρές τρύπες σε αυτό και μπορείτε να το βάλετε όπου θέλετε να εξουδετερώσετε οσμές, ή τοποθετήστε 1-2 ή περισσότερες κουταλιές του σε ένα δοχείο μέσα στο χώρο...
47.58 € 47.58
Πώληση
Αρωματικό Gel ONA 3,8kg Apple Crumble
Το αρωματικό gel Ona, είναι ιδανικό για την απόσμηση χώρων καλλιέργειας και όχι μόνο. Ανοίξτε το καπάκι ή κάνετε μικρές τρύπες σε αυτό και μπορείτε να το βάλετε όπου θέλετε να εξουδετερώσετε οσμές, ή τοποθετήστε 1-2 ή περισσότερες κουταλιές του σε ένα δοχείο μέσα στο χώρο.
47.58 € 47.58
Πώληση
ONA Odour Control Ducts Φ 125mm
Αγωγός εξαερισμού διαμέτρου 125mm που σε συνδυασμό με τα αρωματικά ONA, χρησιμεύει για εξαερισμό του χώρου καλλιέργειας χωρίς ανεπιθύμητες οσμές...
33.87 € 33.87
Πώληση
ONA Odour Control Ducts Φ 152mm
Αγωγός εξαερισμού διαμέτρου 152mm που σε συνδυασμό με τα αρωματικά ONA, χρησιμεύει για εξαερισμό του χώρου καλλιέργειας χωρίς ανεπιθύμητες οσμές.
38.71 € 38.71
Πώληση
ONA Odour Control Ducts Φ 203mm
Αγωγός διαμέτρου 203mm που σε συνδυασμό με τα αρωματικά ONA συμβάλει στην απομάκρυνση ανεπιθύμητων οσμών...
41.94 € 41.94