Πωρόλιθος Airstone - ίσιος 25cm

Πωρόλιθος Airstone - ίσιος 25cm

Πωρόλιθος Airstone - ίσιος 25cm Πωρόλιθος Airstone - ίσιος 25cm

Πωρόλιθος Airstone - ίσιος 25cm

  5.90

  Ο πορόλιθος (airstone) συνιστάται για την αύξηση της περιεκτικότητας του οξυγόνου στη δεξαμενή του θρεπτικού διαλύματος.
  Μπορούν να συνδεθούν εν σειρά για να καλύψουν μεγαλύτερα μεγέθη δεξαμενής ή μεγαλύτερες ανάγκες σε οξυγόνο.
  Προτείνεται για όλα τα συστήματα.

  Mήκος : 25 cm


  Είδος εξαρτήματος: Πωρόλιθοι

  Κωδ. Προϊόντος: 20-001205

  availability
  Ο πορόλιθος (airstone) συνιστάται για την αύξηση της περιεκτικότητας του οξυγόνου στη δεξαμενή του θρεπτικού διαλύματος.Μπορούν να συνδεθούν εν σειρά για να καλύψουν μεγαλύτερα μεγέθη δεξαμενής ή μεγαλύτερες ανάγκες σε οξυγόνο.
  Προτείνεται για όλα τα συστήματα.
  Mήκος : 25 cm