Πωρόλιθος Airstone - μικρός κυλινδρικός

Πωρόλιθος Airstone - μικρός κυλινδρικός

Πωρόλιθος Airstone - μικρός κυλινδρικός Πωρόλιθος Airstone - μικρός κυλινδρικός

Πωρόλιθος Airstone - μικρός κυλινδρικός

  1.50

  Ο πορόλιθος (airstone) συνιστάται για την αύξηση της περιεκτικότητας του οξυγόνου στη δεξαμενή του θρεπτικού διαλύματος.
  Προτείνεται για όλα τα συστήματα.


  Είδος εξαρτήματος: Πωρόλιθοι

  Κωδ. Προϊόντος: 20-001206

  availability
  Ο πορόλιθος (airstone) συνιστάται για την αύξηση της περιεκτικότητας του οξυγόνου στη δεξαμενή του θρεπτικού διαλύματος.Προτείνεται για όλα τα συστήματα.