Βασιλικός κόκκινος

Βασιλικός κόκκινος

Βασιλικός κόκκινος Βασιλικός κόκκινος

Βασιλικός κόκκινος

    1.01

    Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.

    Κωδ. Προϊόντος: 11-005010

    availability
    Φάκελα σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.