Εταιρικό Προφίλ

Ιστορικό
Η Εταιρεία ξεκινά τη λειτουργία της το 2010, με αντικείμενο διάφορες εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Πολύ γρήγορα ασχοληθήκαμε και ερευνήσαμε τις εφαρμογές νέων τεχνολογιών στις αγροτικές καλλιέργειες με έμφαση στο Urban Agriculture, ή αλλιώς τη δυνατότητα για αγροτική παραγωγή εντός μεγαλουπόλεων, σε επαγγελματικές, ερασιτεχνικές και οικιακές μονάδες και εφαρμογές.


Στα τέλη του 2012, δημιουργήσαμε το φυσικό μας κατάστημα στο Αιγάλεω Αττικής, στη συμβολή των οδών Κηφισού και Ιεράς Οδού, και την ηλεκτρονική μας σελίδα, www.aeroponic.gr. Θέλουμε να κάνουμε γνωστές και προσιτές στον κόσμο τις εφαρμογές νέων τεχνολογιών στις καλλιέργειες, καθώς βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος από την λανθασμένη και υπέρμετρη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και επιπλέον, λόγω της δυνατότητας για εντυπωσιακά αυξημένες ποσοτικές και ποιοτικές επιδόσεις σε πολύ μικρά πεδία εφαρμογής αστικών ή αγροτικών περιοχών.

Περιβαλλοντική Ευθύνη
Αναγνωρίζουμε την ευθύνη που αναλογεί σε κάθε επιχείρηση απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος και φροντίζουμε για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Προωθούμε τα πράσινα προϊόντα, εξοικονομούμε ενέργεια, ελαχιστοποιούμε την κατανάλωση χαρτιού και ανακυκλώνουμε τα υλικά που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση μας.

Φιλοσοφία
Η Φιλοσοφία μας είναι να εισάγουμε στην ελληνική αγορά νέες τεχνολογίες, που θα απλοποιήσουν την διαδικασία καλλιέργειας για τον ερασιτέχνη ή τον επαγγελματία και, συγχρόνως, θα του προσφέρουν άμεσα αποτελέσματα σε ποιοτικό και σε ποσοτικό επίπεδο.
Προσφέρουμε ειλικρινή και άμεση εξυπηρέτηση. Παρέχουμε μεγάλη και ελεγμένη ποικιλία προϊόντων (εγχώριων και εισαγόμενων). Έχουμε ξεκάθαρη πολιτική καταστήματος, κοινοποιούμε τα στοιχεία μας και παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Το ανθρώπινο δυναμικό της Αεροπονικής αποτελείται από ανθρώπους με επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία. Έχουμε πάθος για το αντικείμενό μας, γι' αυτό επιδιώκουμε τη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη στον τομέα αυτό. Βασικός μας στόχος είναι η εξέλιξη των μεθόδων καλλιέργειας και η ικανοποίηση των αναγκών του τελικού αποδέκτη, του καταναλωτή, ο οποίος θα μπορεί πλέον ταυτόχρονα να είναι και ο παραγωγός.

Copyright © 2021 Aeroponic.gr - All rights reserved.