Hydroplus Ebb and Flow 12

Hydroplus Ebb and Flow 12 Hydroplus Ebb and Flow 12

Hydroplus Ebb and Flow 12

  890.00

  Κωδ. Προϊόντος: 100-001009

  availability
  Το Hydroplus Ebb and Flow Basic Kit είναι ιδανικό για τους καλλιεργητές υδροπονικής για πολλούς λόγους.

  Συνδυάζει αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, απλότητα λειτουργίας και χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης.

  Επίσης μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορες διαρρυθμίσεις, ώστε να ταιριάζει σε οποιοδήποτε διαθέσιμο χώρο (εσωτερικό και εξωτερικό, σε 1 ή και περισσότερα επίπεδα).

  Είναι ιδανικό για την καλλιέργεια μικρού έως και μεσαίου μεγέθους φυτών, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και για μεγαλύτερα φυτά.

  Το σύστημα πλημμυρίζει περιοδικά τα δοχεία με τις ρίζες των φυτών με θρεπτικό διάλυμα-περίπου τέσσερις έως έξι φορές την ημέρα για σύντομες χρονικές περιόδους, πχ 5 έως 15 λεπτά- και αποστραγγίζει όλο το υγρό μεταξύ αυτών των κύκλων πλημμύρας.

  Η πλημμυρά (ebb, flood) ξεκινά όταν ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιεί μια βυθιζόμενη αντλία με αντοχή στα διαλυμένα άλατα του διαλύματος, που αντλεί και κινεί το θρεπτικό διάλυμα μέσω σωληνώσεων από τη δεξαμενή μέχρι τα δοχεία (το κύριο μέρος του συστήματος).

  Το θρεπτικό διάλυμα γεμίζει τα δοχεία καλλιέργειας του συστήματος μέχρι και την προεπιλεγμένη ανώτερη επιτρεπτή στάθμη. Αυτή η ρύθμιση της στάθμης γίνεται με χρήση ενός ενδιάμεσου δοχείου ρύθμισης στάθμης (brain bucket) ανάμεσα στην κύρια δεξαμενή και τα δοχεία καλλιέργειας, μια μέθοδος πάρα πολύ χρήσιμη όταν τα δοχεία και η κύρια δεξαμενή πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ακριβώς οριζόντιο επίπεδο (πχ μέσα σε ένα δωμάτιο)

  H ανώτερη επιτρεπτή στάθμη του πλωτηροδιακόπτη (φλοτέρ) καθορίζει το ύψος της στάθμης του νερού σε ολοκληρό το σύστημα των δοχείων, και εξασφαλίζει πως το νερό (θρεπτικό διάλυμα) δεν θα χύνεται έξω από τα δοχεία ενώ η αντλία είναι σε λειτουργία.

  Το ύψος της ανώτερης στάθμης θα πρέπει να ρυθμιστεί περίπου 5 εκατοστά κάτω από την κορυφή των δοχείων καλλιέργειας.

  Όταν το νερό φτάσει στη μέγιστη του στάθμη και περάσει ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (πχ 5-15 λεπτών) τότε το νερό αποστραγγίζεται (flow, drain) και επιστρέφει στη δεξαμενή μέσω της αντλίας.

  Από τι αποτελείται το Hydroplus Ebb and Flow Basic Kit

  • Την συσκευή Hydroplus (η οποία διατίθεται αποκλειστικά από την Αεροπονική) που εξασφαλίζει πλήρως αυτοματοποιημένη διαχείριση των κύκλων πλημμύρας και αποστράγγισής με πάρα πολλά settings. Επιπλέον επιτρέπει και τη χειροκίνητη λειτουργία.
  • 12 κάδους 20L + 12 net pot 20L που περιέχουν τις ρίζες του φυτού και το υπόστρωμα διογκωμένης αργίλου.
  • 1 κάδος 20L που λειτουργεί ως ενδιάμεσο δοχείο ρύθμισης στάθμης με πλωτηροδιακόπτη/φλοτέρ (brain bucket).
  • Μια κύρια δεξαμενή 200 L για το θρεπτικό διάλυμα.
  • Υπόστρωμα διογκωμένης αργίλου.
  • 2 Βυθιζόμενες αντλίες.
  • Σύστημα αερισμού με airstones στον πυθμένα κάθε δοχείου καλλιέργειας
  • Καλωδίωση σύνδεσης μεταξύ των αντλιών της συσκευής Hydroplus και της παροχής ηλεκτρισμού.
  • Σωληνώσεις/ συνδέσμους για την κυκλοφορία του θρεπτικού διαλύματος από τη δεξαμενή στα δοχεία μέσω της βυθιζόμενης αντλίας.