Hydroplus Ebb and Flow 24

Hydroplus Ebb and Flow 24 Hydroplus Ebb and Flow 24

Hydroplus Ebb and Flow 24

  1390.00

  Κωδ. Προϊόντος: 100-001011

  availability
  Το Hydroplus Ebb and Flow Advanced Kit είναι ένα σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας που συνδυάζει αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, απλότητα λειτουργίας και χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης.

  Επίσης μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορες διαρρυθμίσεις, ώστε να ταιριάζει σε οποιοδήποτε διαθέσιμο χώρο (εσωτερικό και εξωτερικό, σε 1 ή και περισσότερα επίπεδα).

  Είναι ιδανικό για την καλλιέργεια μικρού έως και μεσαίου μεγέθους φυτών.

  Το σύστημα μέσω ενός ψηφιακού προγραμματιστή πλημμυρίζει περιοδικά τα δοχεία με τις ρίζες των φυτών με θρεπτικό διάλυμα-περίπου όσες φορές την ημέρα επιλέξει ο χρήστης, για σύντομες χρονικές περιόδους, πχ 5 έως 15 λεπτά- και αποστραγγίζει όλο το υγρό μεταξύ αυτών των κύκλων πλημμύρας.

  Η πλημμυρά (ebb, flood) ξεκινά όταν ο προγραμματιστής ενεργοποιεί μια βυθιζόμενη αντλία που αντλεί και κινεί το θρεπτικό διάλυμα μέσω σωληνώσεων από τη δεξαμενή μέχρι τα δοχεία (το κύριο μέρος του συστήματος).

  Το θρεπτικό διάλυμα γεμίζει τα δοχεία καλλιέργειας του συστήματος μέχρι και την προεπιλεγμένη ανώτερη επιτρεπτή στάθμη.

  H ανώτερη επιτρεπτή στάθμη του πλωτηροδιακόπτη (φλοτέρ) καθορίζει το ύψος της στάθμης του νερού σε ολοκληρό το σύστημα των δοχείων, και εξασφαλίζει πως το νερό (θρεπτικό διάλυμα) δεν θα χύνεται έξω από τα δοχεία ενώ η αντλία είναι σε λειτουργία.

  Το ύψος της ανώτερης στάθμης θα πρέπει να ρυθμιστεί περίπου 5 εκατοστά κάτω από την κορυφή των δοχείων καλλιέργειας.

  Όταν το νερό φτάσει στη μέγιστη του στάθμη και περάσει ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (πχ 5-15 λεπτών) τότε το νερό αποστραγγίζεται (flow, drain) και επιστρέφει στη δεξαμενή μέσω της αντλίας.

  Από τι αποτελείται το Hydroplus Ebb and Flow Basic Kit

  • Την συσκευή Hydroplus (η οποία διατίθεται αποκλειστικά από την Αεροπονική) που εξασφαλίζει πλήρως αυτοματοποιημένη διαχείριση των κύκλων πλημμύρας και αποστράγγισής με πάρα πολλά settings. Επιπλέον επιτρέπει και τη χειροκίνητη λειτουργία.
  • 24 κάδους 20L + 24 net pot 20L που περιέχουν τις ρίζες του φυτού και το υπόστρωμα διογκωμένης αργίλου.
  • 1 κάδος 20L που λειτουργεί ως ενδιάμεσο δοχείο ρύθμισης στάθμης με πλωτηροδιακόπτη/φλοτέρ (brain bucket).
  • Μια κύρια δεξαμενή 400 L για το θρεπτικό διάλυμα.
  • Υπόστρωμα διογκωμένης αργίλου.
  • 2 Βυθιζόμενες αντλίες.
  • Σύστημα αερισμού με airstones στον πυθμένα κάθε δοχείου καλλιέργειας
  • Καλωδίωση σύνδεσης μεταξύ των αντλιών της συσκευής Hydroplus και της παροχής ηλεκτρισμού.
  • Σωληνώσεις/ συνδέσμους για την κυκλοφορία του θρεπτικού διαλύματος από τη δεξαμενή στα δοχεία μέσω της βυθιζόμενης αντλίας.