Ανακλαστήρας Garden HighPro Pearl Pro XL

Ανακλαστήρας Garden HighPro Pearl Pro XL

Ανακλαστήρας Garden HighPro Pearl Pro XL Ανακλαστήρας Garden HighPro Pearl Pro XL

Ανακλαστήρας Garden HighPro Pearl Pro XL

    39.00


    Ανοιχτού Τύπου/Κλειστού Τύπου-Αερόψυκτοι: Ανοιχτού Τύπου

    Κωδ. Προϊόντος: 30-001245

    availability

    Ο Ανακλαστήρας Garden HighPro Pearl Pro XL μειώνει το μέγεθος των θερμών σημείων και διανέμει το φώς ομοιογενώς. Έτσι προσφέρει καλύτερη κάλυψη. Σαν αποτέλεσμα, η ομοιομορφία της σοδειάς θα είναι επίσης πιο υψηλή και θα αυξηθεί έτσι και το μέγεθος της.