Δίσκος προπαρασκευής KLONMAX 104 θέσεων

Δίσκος προπαρασκευής KLONMAX 104 θέσεων

Δίσκος προπαρασκευής KLONMAX 104 θέσεων Δίσκος προπαρασκευής KLONMAX 104 θέσεων

Δίσκος προπαρασκευής KLONMAX 104 θέσεων

  19.00

  KLONMAX 104 holes


  Είδος Υποστρώματος: Σφουγγαράκια Ριζοβολίας

  Κωδ. Προϊόντος: 40-001063

  availability
  The Klonmax propagation tray clues are pretreated in order to have the specific nutrients and the appropriate pH for growing. Coming with 104 sockets each, they are individually plasticized to preserve them for desiccation and contamination, as well as to make the transport easier. The price is very attractive for the grower who wants to increase the yield as well as for who prefers not to use polluting substratum for these tasks but still likes the convenience offered by the propagation trays.