Λούφα (φυτικό σφουγγάρι)

Λούφα (φυτικό σφουγγάρι)

Λούφα (φυτικό σφουγγάρι) Λούφα (φυτικό σφουγγάρι)

Λούφα (φυτικό σφουγγάρι)

    1.01

    Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.

    Κωδ. Προϊόντος: 11-003067

    availability
    Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.