Μπιγκόνια (βεγόνια) πολυανθής

Μπιγκόνια (βεγόνια) πολυανθής

Μπιγκόνια (βεγόνια) πολυανθής Μπιγκόνια (βεγόνια) πολυανθής

Μπιγκόνια (βεγόνια) πολυανθής

    1.01

    Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.

    Κωδ. Προϊόντος: 11-002019

    availability
    Sachet of seeds, produced under continuous monitoring to ensure high product quality.