Πιπεριά φλάσκα, μίγμα χρωμάτων

Πιπεριά φλάσκα, μίγμα χρωμάτων

Πιπεριά φλάσκα, μίγμα χρωμάτων Πιπεριά φλάσκα, μίγμα χρωμάτων

Πιπεριά φλάσκα, μίγμα χρωμάτων

    1.01

    Φάκελοι σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.

    Κωδ. Προϊόντος: 11-003031

    availability
    Φάκελα σπόρων, που παράγονται κάτω από συνεχής ελέγχους διασφάλισης της άριστης ποιότητας του προϊόντος.