Πλαστικό πλέγμα με φίλτρο 12cm

Πλαστικό πλέγμα με φίλτρο 12cm

Πλαστικό πλέγμα με φίλτρο 12cm Πλαστικό πλέγμα με φίλτρο 12cm

Πλαστικό πλέγμα με φίλτρο 12cm

    3.91

    Πλαστικό πλέγμα με φίλτρο 12cm για χρήση στην εισαγωγή θαλάμων για αποφυγή εισροής σκόνης και σωματιδίων στο χώρο.

    Κωδ. Προϊόντος: 80-001027

    availability
    Φίλτρο για χρήση στην εισαγωγή θαλάμων για αποφυγή εισροής σκόνης και σωματιδίων στο χώρο. Το φίλτρο αφαιρείται εύκολα από το πλαστικό πλαίσιο με σκοπό τον καθαρισμό και την επαναχρησιμοποίησή του.